یکی از دروس مهم دانشجویان رشته نرم افزار درس مهندسی نرم افزار می باشد که در بخشی از آن در مورد تجزیه و تحلیل سیستم ها و رسم نمودار های uml بحث می شود.  یک تجزیه و تحلیل خوب و مستند سازی مناسب نقش مهمی را در پیاده سازی و برنامه نویسی  ایفا می کند . شما می توانید جزوه کاملی را با مطالب فهرست زیر در این پست دانلود کنید.

software engineering

کار با Use case ها
مشاهده شرکت کنندگان در یک Use case
ساختن Use case های Abstract
مشاهده رابطه های متعلق به یک Use case
افزودن عامل ها
رابطه های extend
نمودارهای interaction
کار با کلاس
نسبت دادن یک Stereotype
کار با بسته‌ها
تنظیم visibility صفت
تنظیم محدودیتهای صفت
یافتن عملیاتها
تعریف protocol عملیات
تعریف qualifications عملیات
تعریف exeptions استثنائات عملیات
مقدمه‌ای بر UML
مقدمه‌ای بر متد شی‌گرایی
Encapsulation (نهان سازی)
Inheritance (وراثت)
Polymorphism (چند ریختی)
مدلسازی بصری (visual modeling)
نمودارهای UML
نمودارهای Use case
نمودارهای Sequence
نمودارهای Collaboration
نمودارهای Class
نمودارهای حالت
نمودارهای اجزاء
نمودارهای Deployment
مدل‌سازی بصری و پردازش تولید و توسعه نرم‌افزار
کار با Use case ها
افزودن عاملها
رابطه‌های Extend
نمودارهای Interaction
نمودارهای Sequnce
نمودارهای Collaboration
کار با کلاس
کار با بسته‌ها
تنظیم Visibility صفت
تنظیم محدودیتهای صفت
یافتن عملیاتها
Rational Rose چیست؟
Requirements object model
نصب Rose 98
بخشهای صفحه نمایش
Browsel (مرورگر)
Pocamentation window (پنجره مستند سازی)
Toolbar (نوار ابزار)
Diagramwindow (پنجره نمودار)
نماهای یک مدل Rose
نمای Use case
نمای منطقی (Logical view)
نمای Component
نمای Deployment
کاربرد برنامه Rotional Rose

دانلود فایل با پسوند doc

 نظر دادن بسته شده است !